post

Služby a ich charakteristika

Počas svojho života sa každý stretol už s poskytnutím nejakej formy služieb, prípadne ju sám poskytol, alebo zabezpečoval. Službu je možné chápať a vnímať ako určité úkony, ktoré plnia záväzky iných osôb. Takýmto spôsobom sa uspokojujú potreby druhej strany, ktorá službu príma. Ide zároveň o ekonomickú činnosť voči druhej strane, ktorá býva často spoplatnená. V poslednej dobe bol zaznamenaný nárast podielu služieb na celkovom hrubom domácom produkte HDP, ako aj zamestnanosti.

klient

Medzi základné vlastnosti služieb patrí:

–          nehmotná podoba,
–          nie je možné službu deliť,
–          služby sú premenlivé,
–          služby nie je možné uskladniť.

Služby sú nehmotné a nie je možné ich prv ohmatať, ovoňať, alebo prehliadnuť. Na zníženie neurčitosti služby sa využívajú na stanovenie kvality služieb. Ak nejaká osoba poskytuje službu stáva sa súčasťou služby. Služby sú závislé od toho kto, kde a akým spôsobom sú poskytované. Na zvýšenie kvality služieb sa využívajú nasledujúce nástroje:

–          investície zamerané do ľudské zdroje a vyškolenie kvalitného personálu,
–          štandardizovanie procesu poskytovania služieb,
–          sledovanie samotnej spokojnosti zákazníkov so službou.

Rozhodujúci je dopyt po daných službách, ktoré sú poskytované. Preto sa snažia spoločnosti zabrániť kolísaniu dopytu a neustále zvyšovať dopyt po službách, ktoré poskytujú. Ideálnym stavom je ak nastáva rovnováha a bilancia medzi ponukou a dopytom.

servis

Služby môžu, ale aj nemusí byť spojené s určitým hmotným produktom. Vo všeobecnosti sa dajú služby z pohľadu trhovej ekonomiky rozčleniť do nasledujúcich kategórií:

·         čistý hmotný tovar – ponuka pozostáva z hmotného produktu,
·         hmotný produkt ponúkaný zároveň so službou,
·         hybrid – ponuka je založená na dvoch rovnakých podielov (tovar a služba),
·         služba, ktorú dopĺňa len malá časť hmotného tovaru,
·         služba samotná.

post

Elita národa

Poznáte to predsa. Susedov syn sa dostal na štúdium práv a v očiach ostatných obyvateľov hneď stúpla celá rodina. Potom už záleží len na tom, akým smerom sa študent pohne. Akému zameraniu dá prednosť. V prípade, že sa bude zaoberať trestným právom, môže sa ľahko stať, že v očiach miestnych dôchodkýň však zase klesne, pretože ten, kto obhajuje lumpov, logicky musí byť tiež nečestný človek.
Samozrejme, že sú to zbytočné predsudky, ale len vykonávatelia tohto povolania vedia, aké ťažké je s nimi žiť. Existujú však aj menej kontroverzné činnosti, ktorými sa môžu absolventi tohto smeru zaoberať. Môžu sa špecializovať aj na tieto druhy práv:

–       obchodné
–       občianske
–       rodinné
–       pracovné
–       správne

Od nového roku vznikla nová povinnosť pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré chcú obchodovať so štátom. Musia sa zapísať do špeciálneho registra a môžu sa potom nazývať http://www.partnerverejnehosektora.sk/. Zápis zabezpečí samozrejme k tomu oprávnený advokát, takže aj týmto smerom môže viesť cesta mladého absolventa.

Ak sa už niekoľko rokov snažíte na túto elitnú školu dostať a nedarí sa vám, možno by bolo namieste sa so situáciou jednoducho zmieriť a presmerovať svoju energiu niekde, kde máte väčšie šance na úspech. Na svete predsa existuje veľké množstvo iných a minimálne rovnako dôležitých povolaní. Hlavné je, aby vám činnosť, ktorou sa zaoberáte, prinášala nielen peniaze, ale predovšetkým radosť a pocit zadosťučinenia.

Potom vlastne bude úplne jedno, či budete predavačom v supermarkete alebo právnikom. Svet paragrafov však nemusíte opustiť úplne, obklopujú nás predsa každý deň. Narazíte na ne v novinách, časopisoch, na internete a v knihách. Každému, čo jeho je.

post

Dobre si to spočítajte!

Na prvom mieste by pre vás nikdy nemala byť len cena, ale hlavne možnosti, ktoré vám zaistia úhradu škôd pri nehode. Dobrý pzp vypocet teda zahŕňa všetko potrebné a dokáže ponúknuť i ďaleko viac vrátane bonusov.

Odpovieme si na niekoľko otázok

smlouva

1)    Odkedy je vlastne vaše vozidlo poistené?
Platí dňom doručenia podpísanej zmluvy, ale ako klient si môžete priať aj neskorší počiatok. Záleží len na vás. Inak nadobúda zmluva platnosť dátumom úhrady, ktoré je kľúčové.

2)    Neprídem prechodom inam o dohodnuté bonusy?
Práve naopak. V ruke budete mať potvrdenie od vašej pôvodnej poisťovne, od ktorej sa váš nový partner dozvie všetko potrebné o tom, aký ste vodič. Vždy sa započítava do výslednej ceny, ktorá môže byť nižšia až o 60%.

3)    Čo robiť v prípade nehody?
·        V prvom rade zachovajte pokoj. Ak nie ste sami vážne zranení, skúste zistiť situáciu na mieste nehody.
·        Než sa rozbehnete k ostatným účastníkom, použite výstražný trojuholník alebo blikajúce svetlo.
·        Volajte políciu a zdravotníkov, ktorí ošetria prípadné zranené.
·        Už v autoškole nás učili, že polícii oznamujeme nehody vždy v týchto prípadoch:

podpis

-došlo k zraneniu osôb
-došlo k hmotnej škode, ktorá presiahla zákonom stanovenú čiastku
-ak bola škoda spôsobená na majetku tretej osoby
-Vždy si zapíšte mená a adresy vodičov ostatných havarovaných vozidiel a svedkov dopravnej nehody.
-Vyplatí sa v prípade ťažkostí volať asistenčnú službu, ktorá vám poradí presne, čo môžete robiť.

4)    Aké výhody plynú z nadštandardných limitov?
Nikdy neviete, čo sa stane a k aké veľké škode môže dôjsť. Pokiaľ nepatríte platovo medzi vyššiu triedu, určite sa vám dohodnutie vyšších limitov oplatí. Poisťovateľ tak za vás z vášho PZP uhradí všetky náklady poškodenému.

5)    Aké mi môže poisťovňa ponúknuť ďalšie výhody?
Veľmi zaujímavé môže byť poistenie proti živlom, ktoré môžu poškodiť vaše vozidlo. Navyše pokiaľ jazdíte bez nehôd, môžete čerpať rad výhodných bonusov, ktoré vám veľmi znížia cenu.
Rozhodne sa oplatí myslieť na zadné kolieska.